Selaimessasi ei ole JavaScript päällä! Jotta sivut toimisivat oikein, tulee JavaScript sallia. Voit asettaa Javascriptin päälle selaimen Internet-asetuksista.
    
 1. Mitä hyötyä sovittelusta on? 

  Työyhteisösovittelu on edullinen ja nopea menettely sekä työnantajan että työntekijän kannalta. Työntekijöiden henkinen kuormitus vähenee ja emotionaalinen toipuminen alkaa. Työnantajan näkökulmasta työtehtävät onnistuvat sujuvammin ja työnteko on työntekijälle aiempaa motivoivampaa. Työyhteisö voi paremmin ja lisääntynyt työhyvinvointi johtaa todennäköisesti myös sairauspoissaolojen vähenemiseen.

  Sovittelulla yritetään palauttaa osapuolten keskinäinen kunnioitus ja työnteon kannalta toimivat työpaikan ihmissuhteet.

  Tarkoituksena on auttaa osapuolia näkemään asioita toisen osapuolen kannalta ja myös uudesta näkökulmasta. Olennaista on huomion kiinnittäminen ongelmien asemesta vahvuuksiin ja osapuolten voimavaroihin sekä aitoon positiivisuuteen ratkaisuprosessissa.

  Usein juututaan kysymykseen kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Sovittelussa ei ole tarkoitus etsiä tai osoittaa syyllisiä.

  On parempi käydä sovittelu ennen kuin ristiriidasta tulee pysyvä haitta.

  Sovitteluprosessi pääpiirteissään

  Sovittelija neuvottelee etukäteen organisaation edustajan kanssa selvittääkseen tilanteen ratkaisemiseen kohdistuvat odotukset ja saadakseen informaatiota ristiriidasta. Työyhteisöä informoidaan sovittelun aloittamisesta ja kerrotaan siinä noudatettavista periaatteista. Sen jälkeen tavataan kaikki ristiriidan osapuolet henkilökohtaisesti. Tällöin kuullaan kunkin henkilökohtainen näkemys ristiriidan luonteesta ja valmistellaan samalla mahdollisuutta ristiriidattomaan uuteen tilanteeseen. Henkilökohtaisten tapaamisten jälkeen järjestetään osapuolten yhteinen keskustelu. Sen tavoitteena on etsiä uusi rakentava perusta sovittelun jälkeiseen kanssakäymiseen työyhteisössä. Tätä tukemaan voidaan laatia kirjallinen sopimus.

  Mihin sovittelu sopii?

  Käytännössä mikä tahansa työpaikan ristiriita sopii sovittelulla ratkaistavaksi. Esimerkkeinä voidaan mainita mm. Erilaiset työpaikan ristiriidat, yhteistyöongelmat, puhumattomuus ja muu epäasiallinen käytös. Esimiesten ja alaisten kärjistyneet suhteet ja kokemukset epäoikeudenmukaisuudesta Työn kuormittavuuden, tehokkuuden ja työnjaon ongelmat työhyvinvointia rasittavat muut tekijät

  1 | 780 | 22.02.2018
Arator Oy
esko.paakkola(at)arator.fi
040 585 4605
Sörnäistenkatu 12 A 5
00670
HELSINKI
   
Sivusto käyttää evästeitä palvelun toimittamiseen. Käyttämällä järjestelmää hyväksyt sen toiminnalliset ehdot.